Κοιλοδοκοί - Μορφοσωλήνες - Δοκοί

Οι κοιλοδοκοί διατίθενται σε πάχη από 2-10 χιλιοστά. Επικοινωνήστε μαζί μας και για μη αναγραφόμενα προϊόντα

Κοιλοδοκοί

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ
20 ΑΡΙ
25 ΑΡΙ
30 ΑΡΙ
38 ΑΡΙ
40 ΑΡΙ
50 ΑΡΙ
60 ΑΡΙ
70 ΑΡΙ
80 ΑΡΙ
90 ΑΡΙ
100 ΑΡΙ
120 ΑΡΙ
140 ΑΡΙ
150 ΑΡΙ
180 ΑΡΙ
200 ΑΡΙ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ
40Χ20
50Χ25
50Χ30
60Χ20
60Χ30
60Χ40
70Χ30
80Χ20
80Χ40
100Χ20
100Χ40
100Χ50
100Χ60
120Χ60
120Χ80
150Χ50
150Χ100
200Χ100
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ
Φ21
Φ26
Φ33
Φ42
Φ48
Φ60
Φ76
Φ89
Φ101
Φ140
Φ168
Φ220

Μορφοσωλήνες

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ
14X14
17X17
20X20
25X25
30X30
35X35
38X38
50X50
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ
11X16
20X14
30X10
30X15
30X20
40X20
40X30
50X25
50X30
60X20
60X30
60X40
70X30
80X20
80X40
100X20
100X40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΊ
Φ14
Φ16
Φ19
Φ21
Φ26
Φ33
Φ38
Φ42
Φ48
Φ60
Φ76
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΜΠΙΝΙ 30 API
ΜΠΙΝΙ 38 API
ΚΛΕΙΔΑΡΟΣΩΛΗΝΑ 38ΑΡΑ (ΜΠΟΙ)
ΚΛΕΙΔΑΡΟΣΩΛΗΝΑ 40Χ30 (ΜΠΟΙ)
ΜΙΣΟΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 45ΑΡΑ
ΜΙΣΟΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 60ΑΡΑ
ΟΒΑΛ 30Χ15
ΟΒΑΛ 38Χ20

Δοκοί

UPN
30X15
40X20
50X25
50X38
60X30
65X42
80X45
100X50
120X55
140X60
160X65
180X70
200X75
IPE
80ΑΡΙ
100ΑΡΙ
120ΑΡΙ
140ΑΡΙ
160ΑΡΙ
180ΑΡΙ
200ΑΡΙ
220ΑΡΙ
240ΑΡΙ
270ΑΡΙ
300ΑΡΙ
330ΑΡΙ
360ΑΡΙ
400ΑΡΙ
450ΑΡΙ
500ΑΡΙ
HEA
100ΑΡΙ
120ΑΡΙ
140ΑΡΙ
160ΑΡΙ
180ΑΡΙ
200ΑΡΙ
220ΑΡΙ
240ΑΡΙ
260ΑΡΙ
280ΑΡΙ
300ΑΡΙ
320ΑΡΙ
340ΑΡΙ
360ΑΡΙ
400ΑΡΙ
450ΑΡΙ
IPN
80ΑΡΙ
100ΑΡΙ
120ΑΡΙ
140ΑΡΙ
160ΑΡΙ
180ΑΡΙ
200ΑΡΙ
220ΑΡΙ
240ΑΡΙ
260ΑΡΙ
280ΑΡΙ
300ΑΡΙ
320ΑΡΙ
340ΑΡΙ
360ΑΡΙ
380ΑΡΙ
HEB
100ΑΡΙ
120ΑΡΙ
140ΑΡΙ
160ΑΡΙ
180ΑΡΙ
200ΑΡΙ
220ΑΡΙ
240ΑΡΙ
260ΑΡΙ
280ΑΡΙ
300ΑΡΙ
320ΑΡΙ
340ΑΡΙ
360ΑΡΙ
400ΑΡΙ
450ΑΡΙ
adminΚοιλοδοκοί – Μορφοσωλήνες – Δοκοί